Vyhláška  č.  456/2017 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Řidičský průkaz.;Prvotní evidence.;Řidiči motorových vozidel.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 163/2017 Sbírky zákonů na straně 5434

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 3 a čl. III nabývají účinnosti 1.1.2018. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.7.2018.