Vyhláška  č.  458/2017 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Poplatky ostatní.;Dálnice.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Dopravní předpisy v silničním provozu.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 165/2017 Sbírky zákonů na straně 5474