Vyhláška  č.  459/2017 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
Oblasti úpravy:
Organizace jako subjekty práv.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Prvotní evidence.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 165/2017 Sbírky zákonů na straně 5476