Sdělení  č.  460/2017 Sb.
Ústavního soudu
k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
Oblasti úpravy:
Úkony soudu v občanském soudním řízení.;
Schváleno (Vydáno): 28.11.2017 Účinnost od: 21.12.2017
Uveřejněno v č. 165/2017 Sbírky zákonů na straně 5479