Vyhláška  č.  461/2017 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Exekuční prostředky k vydobytí nepeněžního plnění.;Exekutor.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2017 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 166/2017 Sbírky zákonů na straně 5498