Vyhláška  č.  462/2017 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SILNIČNÍ DOPRAVA.;Zásady kontroly.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2017 Účinnost od: 06.01.2018
Uveřejněno v č. 167/2017 Sbírky zákonů na straně 5594