Vyhláška  č.  463/2017 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Náhrada za použití motorového vozidla. Kilometrovné.;Péče o stravování pracovníků.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 167/2017 Sbírky zákonů na straně 5602