Sdělení  č.  464/2017 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 167/2017 Sbírky zákonů na straně 5603