Sdělení  č.  465/2017 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 167/2017 Sbírky zákonů na straně 5604