Vyhláška  č.  467/2017 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 168/2017 Sbírky zákonů na straně 5617