Vyhláška  č.  469/2017 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
Oblasti úpravy:
Jednací řády.;Účetnictví.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 169/2017 Sbírky zákonů na straně 5650