Nařízení  č.  471/2017 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Oblasti úpravy:
FINANCE.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Obchodní veřejná soutěž.;Zadávání veřejných zakázek.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 170/2017 Sbírky zákonů na straně 5666