Vyhláška  č.  475/2017 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Oblasti úpravy:
PREZIDENT REPUBLIKY.;Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;Evropský parlament.;
Schváleno (Vydáno): 27.12.2017 Účinnost od: 29.12.2017
Uveřejněno v č. 172/2017 Sbírky zákonů na straně 5762