Vyhláška  č.  476/2017 Sb.
České národní banky
, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
Oblasti úpravy:
Fondy.;Pojišťovny a zajišťovny.;Důchodové připojištění.;Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 172/2017 Sbírky zákonů na straně 5764