Informace  č.  FZ12/2017
Generálního finančního ředitelství
jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018
Oblasti úpravy:
Platební vztahy. Placení. Inkaso.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2017 Účinnost od: 01.01.2018 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 9/2017 Finančního zpravodaje na straně 10

zrušeno FZ05/2018