Vyhláška  č.  1/2018 Sb.
České národní banky
o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Česká národní banka.;Peněžní služby. Spoření, běžné účty, vklady, půjčky, úroky.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2017 Účinnost od: 13.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Sbírky zákonů na straně 2