Vyhláška  č.  3/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
Oblasti úpravy:
Rostlinná výroba.;Semenářství. Semena.;
Schváleno (Vydáno): 03.01.2018 Účinnost od: 24.01.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Sbírky zákonů na straně 33