Vyhláška  č.  4/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
Oblasti úpravy:
Rostlinolékařská péče.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 04.01.2018 Účinnost od: 01.02.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Sbírky zákonů na straně 50