Sdělení  č.  5/2018 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 08.01.2018 Účinnost od: 09.01.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Sbírky zákonů na straně 52