Sdělení  č.  6/2018 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenových rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 04.01.2018 Účinnost od: 09.01.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Sbírky zákonů na straně 53