Vyhláška  č.  7/2018 Sb.
České národní banky
o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Oblasti úpravy:
PLATEBNÍ VZTAHY, ZÚČTOVACÍ A ÚVĚROVÝ STYK.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;
Schváleno (Vydáno): 05.01.2018 Účinnost od: 13.01.2018
Uveřejněno v č. 4/2018 Sbírky zákonů na straně 58