Sdělení  č.  10/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
Oblasti úpravy:
Tunis. Tuniská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.2015 Účinnost od: 01.12.2017
Uveřejněno v č. 7/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 401