Sdělení  č.  11/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
Oblasti úpravy:
Lidské tkáně a orgány jako předmět právních vztahů.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 25.03.2015 Účinnost od: 01.03.2018
Uveřejněno v č. 8/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 418