Sdělení  č.  12/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2010 Účinnost od: 05.03.2018
Uveřejněno v č. 9/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 458