Nařízení  č.  24/2018 Sb.
Vlády České republiky
o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2018 Účinnost od: 01.03.2018
Uveřejněno v č. 14/2018 Sbírky zákonů na straně 290