Vyhláška  č.  25/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;
Schváleno (Vydáno): 07.02.2018 Účinnost od: 01.04.2018
Uveřejněno v č. 14/2018 Sbírky zákonů na straně 291