Nález  č.  26/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;MYSLIVOST.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2017 Účinnost od: 19.02.2018
Uveřejněno v č. 14/2018 Sbírky zákonů na straně 292