Nařízení  č.  27/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;Chemický průmysl. Chemie.;Rostlinná výroba.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Ochrana zdravého stavu půdy.;Povrchové a podzemní vody.;
Schváleno (Vydáno): 07.02.2018 Účinnost od: 01.03.2018
Uveřejněno v č. 15/2018 Sbírky zákonů na straně 314