Nařízení  č.  29/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Rostlinná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 07.02.2018 Účinnost od: 01.03.2018
Uveřejněno v č. 15/2018 Sbírky zákonů na straně 318