Nařízení  č.  30/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2018 Účinnost od: 08.03.2018
Uveřejněno v č. 16/2018 Sbírky zákonů na straně 322