Vyhláška  č.  31/2018 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZAHRANIČNÍ OBCHOD.;Vojenské zbraně.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 16.02.2018 Účinnost od: 05.03.2018
Uveřejněno v č. 16/2018 Sbírky zákonů na straně 331