Sdělení  č.  13/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Mongolsko. Mongolská lidová republika.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.;
Schváleno (Vydáno): 30.04.2013 Účinnost od: 01.11.2017
Uveřejněno v č. 10/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 482