Sdělení  č.  MF-1132/2018/15-1
Ministerstva financí
k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;Daň z příjmů právnických osob.;Lichtenštejnsko. Lichtenštejnské knížectví.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2018 Účinnost od: 20.02.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Finančního zpravodaje na straně 2