Sdělení  č.  33/2018 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 %
Oblasti úpravy:
Emisní činnost.;Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 13.02.2018 Účinnost od: 22.02.2018
Uveřejněno v č. 17/2018 Sbírky zákonů na straně 341