Nařízení  č.  34/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Živočišná výroba.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 21.02.2018 Účinnost od: 01.03.2018
Uveřejněno v č. 18/2018 Sbírky zákonů na straně 346