Zákon  č.  36/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Propagační činnost. Propagace výrobků. Reklama.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Náklady zdravotní péče.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2018 Účinnost od: 07.03.2018
Uveřejněno v č. 19/2018 Sbírky zákonů na straně 356

Pozn.: Ustanovení bodu 9 nabývá účinnosti 1.1.2019.