Vyhláška  č.  37/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle otorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Řidiči motorových vozidel.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2018 Účinnost od: 22.03.2018
Uveřejněno v č. 19/2018 Sbírky zákonů na straně 357