Sdělení  č.  38/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.2018 Účinnost od: 07.03.2018
Uveřejněno v č. 19/2018 Sbírky zákonů na straně 359