Vyhláška  č.  39/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2018 Účinnost od: 01.04.2018
Uveřejněno v č. 20/2018 Sbírky zákonů na straně 362