Sdělení  č.  40/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.2018 Účinnost od: 01.04.2018
Uveřejněno v č. 20/2018 Sbírky zákonů na straně 367