Vyhláška  č.  42/2018 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Studium při zaměstnání. Zvýšení kvalifikace.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2018 Účinnost od: 28.03.2018
Uveřejněno v č. 21/2018 Sbírky zákonů na straně 371