Sdělení  č.  14/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
Oblasti úpravy:
Ochrana volně žijících živočichů.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2012 Účinnost od: 21.01.2018
Uveřejněno v č. 11/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 514