Sdělení  č.  15/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2017 Účinnost od: 03.12.2017
Uveřejněno v č. 11/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 587