Nařízení  č.  43/2018 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Oblasti úpravy:
Živočišná výroba.;Rostlinná výroba.;Státní finanční podpory.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2018 Účinnost od: 01.04.2018
Uveřejněno v č. 22/2018 Sbírky zákonů na straně 378