Nařízení  č.  63/2018 Sb.
Vlády České republiky
o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
Oblasti úpravy:
Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Bezpečnost práce (obecně).;Technická bezpečnost zařízení.;
Schváleno (Vydáno): 11.04.2018 Účinnost od: 21.04.2018
Uveřejněno v č. 32/2018 Sbírky zákonů na straně 810