Vyhláška  č.  64/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Oblasti úpravy:
Správa v oblasti cen.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Náklady zdravotní péče.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 12.04.2018 Účinnost od: 20.04.2018
Uveřejněno v č. 32/2018 Sbírky zákonů na straně 811