Sdělení  č.  65/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Oblasti úpravy:
Státní finanční podpory.;Průměrný výdělek.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 05.04.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 32/2018 Sbírky zákonů na straně 813