Vyhláška  č.  66/2018 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;Stavební řízení. Stavební řád.;Povolení stavby.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2018 Účinnost od: 20.04.2018
Uveřejněno v č. 33/2018 Sbírky zákonů na straně 818