Sdělení  č.  21/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
Oblasti úpravy:
Spojené státy americké (USA).;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o spolupráci ve vojenských záležitostech.;
Schváleno (Vydáno): 05.01.2018 Účinnost od: 05.01.2018
Uveřejněno v č. 15/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 674