Oznámení  č.  MV-14755-13/SST-2018
Ministerstva vnitra
změna seznamu služebních míst v MV na dobu určitou
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy SR.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2018 Účinnost od: 20.04.2018 Zrušeno: 18.07.2018
Uveřejněno v č. 38/2018 Věstníku Ministerstva vnitra

zrušeno MV-14755-29/SST-2018